گیاهان تراریخته

من با انتشار این وبلاگ قصد دارم هر مطلبی رو که در مورد گیاه تراریخته علمی که به تازگی مطالعه در موردش رو شروع کردم ،منتشر کنم.تا در واقع در جهت ترویجش تلاشی کرده باشم.

گیاهان تراریخته یکی از دستاوردهای مهم بیوتکنولوژی نوین در زمینة کشاورزی هستند که در سال‌های اخیر بخشی از بازارهای غذایی دنیا را تسخیر نموده‌اند؛ به‌طوری‌که سطح زیر کشت برخی از این گیاهان، حتی از واریتة معمولی آنها نیز بیشتر است. در این مقاله، سعی بر این است که روند بازار " بذر تراریخته ( Transgenic Seed ) ، از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

ارزش جهانی بازار بذر تراریخته


ارزش بازار گیاهان زراعی تراریخته در جهان، بر اساس مجموع قیمت فروش بذر تراریخته و هزینة تکنولوژی مورد استفاده در آن محاسبه می‌گردد. فروش جهانی بذر تراریخته، از سال 1995 به‌بعد در حال رشد بوده است (جدول1).
فروش بذور تراریخته که در سال 1995، یک میلیون دلار بود، به‌تدریج افزایش یافت تا به بیش از 4 میلیارد دلار در سال 2002 رسید. جدول 1 ارزش جهانی بازار بذور تراریخته را از سال 1995 تا 2002 نشان می‌دهد.

 

مروری بر صنعت تولید بذر تجاری


بر اساس جدیدترین آمارهای موجود، بازار جهانی بذر تجاری در سال 2001 معادل30میلیارد دلار بود که 30درصد از این بازار به کشورهای در حال توسعه تعلق داشت. البته شش کشور از ده کشور برتر در این صنعت جزو کشورهای صنعتی هستند (جدول2). 

ذرت مهمترین گیاه از لحاظ بازار صادرات بذر است. 5 گیاه زراعی عمده‌ای که ارزش صادرات سالانه‌ای بیش از 75 میلیون دلار داشته‌اند، عبارتند از: ذرت (530 میلیون دلار)، گیاهان علوفه‌ای (427 میلیون دلار)، سیب‌زمینی (400 میلیون دلار)، چغندر قند (308 میلیون دلار) و گندم (75 میلیون دلار). در بازار صادرات بذر، از 10 کشور عمده، 9 کشور جزء کشورهای صنعتی هستند که صادرات سالانة بذر آنها از 105 تا 799 میلیون دلار متغیر است. قابل ذکر است که تقریباً نیمی از فروش ناشی از صادرات جهانی بذر، متعلق به کشورهای اروپایی است. روند سال‌های گذشته نشان داده‌است که سهم بذرهای تراریخته از بازار کل بذرها، به‌تدریج در حال رشد است و در 2001 به حدود 12 درصد از آن رسیده است.

ارزش گیاهان زراعی تراریخته بر اساس سهم آن از بازار جهانی حفظ نباتات (گیاه‌پزشکی)


تمام صفاتی که تاکنون (از طریق مهندسی ژنتیک) به گیاهان زراعی وارد شده‌اند، برای حفاظت آنها از آفات و علف‌های هرز بوده است. بنابراین می‌توان ارزش فروش گیاهان زراعی تراریخته را به‌عنوان درصدی از بازار جهانی حفظ نباتات مورد بررسی قرار داد.
گیاهان تراریخته در سال 1998، حدود 6.3 درصد از بازار 31.25 میلیارد دلاری حفظ نباتات را به‌خود اختصاص دادند. این میزان در سال 2000 به 9.5 درصد و در سال 2001 به 12.4درصد به ارزش 3.839 میلیارد دلار افزایش یافت (جدول3).
قابل ذکر است که در بین پنج گروه جدول3، گروه گیاهان زراعی تراریخته، تنها گروهی است که ارزش آن بین سال‌های 2000 تا 2001 افزایش داشته است. در این مدت، ارزش گیاهان زراعی تراریخته تا 26.1 درصد افزایش یافت، در صورتی‌که بازار علف‌کش‌ها 6.9 درصد، حشره‌کش‌ها 6.1 درصد و قارچ‌کش‌ها 6.9 درصد کاهش داشت.
 


داده‌های موجود در جدول 4 نیز بازار محصولاتی را نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه و صنعتی جهت حفظ نباتات به‌کار می‌روند. در این جدول، محصولات مهندسی ژنتیک نیز موجود است. قابل ذکر است که ارزش بازار گیاهان زراعی تراریخته در ایالات متحده و کانادا (2.869 میلیارد دلار) هم‌اکنون 9 درصد از بازار جهانی 31 میلیارد دلاری حفظ نباتات را شامل می‌شود و رشد آن همچنان ادامه دارد. در رابطه با کشورهای در حال توسعه، کل بازار حفظ نباتات، برابر با 11.287 میلیارد دلار است که از این مقدار 970 میلیون دلار، برابر با 9 درصد، به گیاهان زراعی تراریخته اختصاص دارد. این میزان نسبت به سال 2000 (5 درصد)، 4 درصد رشد داشته است.

از کل بازار 31.9 میلیارد دلاری حفظ نباتات در جهان، حدود دو سوم (19.656 میلیارد دلار) به کشورهای صنعتی و یک سوم باقیمانده (11.287 میلیارد دلار) به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد (4). 

داده‌های جدول 5 سهم 12 کشور را در بازار جهانی حفظ نباتات نشان می‌دهد. از 12 کشور عمده، 8 کشور جزو کشورهای صنعتی (آمریکا، ژاپن، فرانسه، کانادا، آلمان، کره جنوبی، استرالیا و ایتالیا) و 4 کشور جزو کشورهای در حال توسعه (برزیل، چین، آرژانتین و هند) هستند. در بین این کشورها، 5 کشور، سهمی معادل 5 درصد یا بیشتر را به‌خود اختصاص داده‌اند. 

 اینکه 4 کشور عمده‌ای که در سال 2001، 99 درصد از سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته را داشته‌اند (آمریکا، آرژانتین،‌ کانادا و چین) در لیست 10 کشور عمدة بازار جهانی حفظ نباتات نیز قرار بگیرند چیز عجیبی نخواهد بود. در مجموع 4 کشوری که درسال 2001 به کشت گیاهان تراریخته پرداختند، 45 درصد از کل بازار جهانی آفت‌کش‌ها را به‌خود اختصاص داده بودند و هم‌اکنون با کشت گیاهان تراریخته از منافع کاهش مصرف آفت‌کش‌ها و یا استفاده از آفت‌کش‌های مؤثرتر بهره می‌برند.

توزیع بازار بذور تراریخته بر اساس نوع گیاه و کشور


توزیع فروش بذور تراریخته براساس ارزش و با توجه به ناحیه و نوع محصول در جدول 7 ارایه شده است. عمده‌ترین بازار بذور تراریخته، آمریکای شمالی با سهمی معادل 60 درصد از بازار جهانی به ارزش 2.865 میلیارد دلار است. دومین بازار بزرگ، آمریکای لاتین با 1.66 میلیون دلار (20 درصد از بازار جهانی) است و به‌دنبال آن خاور دور (کشورهای در حال توسعة آسیا) با 195 میلیون دلار (5 درصد از بازار جهانی) قرار دارند. اگر بخواهیم براساس نوع محصول طبقه‌بندی کنیم، سویا با 2.194 میلیارد دلار و سهمی برابر 57 درصد از بازار جهانی، در ردة اول و پس از آن ذرت با 783 میلیون دلار (20 درصد)، پنبه با 636 میلیون دلار (17 درصد) و کلزا با 226 میلیون دلار (6 درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند.

 

 

تحلیل:

با توجه به آمار و ارقام فوق، چنین برمی‌آید که بازار بذور تراریخته در کشورهای مختلف، سال به سال درحال افزایش ‌است. لازم به‌ذکر است که کشور ما نیز به‌عنوان یک واردکنندة محصولات کشاورزی، خواسته یا ناخواسته بخشی از این بازار را تشکیل خواهد داد. به‌طوری‌که ارزش واردات سویا (بیشترین سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در جهان متعلق به این گیاه است) به کشور در سال 1381، شامل روغن خام سویا، کنجالة سویا و دانة سویا، در مجموع، 672 / 386 / 712 دلار بوده ‌است؛ در همین سال، ارزش واردات ذرت و پنبه (به‌ترتیب دومین و سومین گیاه تراریخته مهم در جهان) به کشور به‌ترتیب برابر با 440 / 213 / 220 و 949 / 868 / 1 دلار بوده ‌است. علاوه براین‌ها، سالانه حدود یک میلیارد دلار روغن خوراکی وارد کشور می‌شود که بخشی از این روغن‌ها از گیاه کلزا (چهارمین گیاه تراریخته جهان از لحاظ سطح زیر کشت) استحصال می‌شود. همچنین، هر ساله مساحت زیادی از زمین‌های زراعی کشور، به زیر کشت این محصولات می‌رود که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل حملة آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز از بین می‌روند. به این موارد می‌توان هزینة بالای خرید آفت‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها را در کشور اضافه کرد. با این توضیحات، به‌نظر می‌رسد محروم ساختن کشور از فواید و مزایای فناوری‌های نوینی چون مهندسی ژنتیک، به‌خصوص تولید گیاهان تراریخته، هزینه‌ها و تهدیدهای قابل ملاحظه‌ای را به کشور تحمیل می‌کند. البته تأکید می‌شود که بهره‌گیری از این فناوری‌ها باید با رعایت اصول ایمنی و استانداردسازی صورت پذیرد.

مآخذ:

1- سالنامة آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (واردات 1381). معاونت طرح و برنامة گمرک جمهوری اسلامی ایران.
2- Value of the Global Transgenic Seed Market, 1995 to 2002. Available from http://www.isaaa.org/kc/

 

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/۱٠/۱٧ توسط مرضیه خلیل الهی

از این لینک قالب  powerpointرا میتوانید دانلود کنید

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٩/۸ توسط مرضیه خلیل الهی
نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٩/۸ توسط مرضیه خلیل الهی

گیاهان زراعی تراریخته (ترانسژنیک) از جمله محصولات بیولوژیکی نوینی هستند که پیش‌بینی می‌شود انقلاب عظیمی در کشاورزی به وجود آورند. بنابراین کشورهای مختلفی در جهان نسبت به توسعه‌ی کشت این گیاهان اقدام نموده‌اند. هدف از این مقاله بررسی وضعیت کشت جهانی گیاهان زراعی تراریخته و سیری در تولید محصولات تراریخته است. همچنین، سعی بر این است که روند بازار «بذر تراریخته (Transgenic Seed) » از جنبه‌های مختلف بررسی قرار گیرد. سیری در گیاهان زراعی تراریخته در جهان (transgenic) تهیه کننده: فرانک پایدار کارشناسی شیمی، سازمان سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی)- واحد قائم شهر چکیده : abstract گیاهان زراعی تراریخته (ترانسژنیک) از جمله محصولات بیولوژیکی نوینی هستند که پیش‌بینی می‌شود انقلاب عظیمی در کشاورزی به وجود آورند. بنابراین کشورهای مختلفی در جهان نسبت به توسعه‌ی کشت این گیاهان اقدام نموده‌اند. هدف از این مقاله بررسی وضعیت کشت جهانی گیاهان زراعی تراریخته و سیری در تولید محصولات تراریخته است. همچنین، سعی بر این است که روند بازار «بذر تراریخته (transgenic seed) » از جنبه‌های مختلف بررسی قرار گیرد.

گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. کشت این گیاهان منافعی را برای تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرف‌کنندگان در بردارد؛ به عنوان مثال، علاوه بر این‌که محصول بیشتری عاید تولیدکنندگان می‌شود، مواد شیمیایی کمتری (آفت‌کش یا علف‌کش) نیز مصرف می‌شوند. مصرف‌کننده نیز مواد غذایی ایمن‌تری را در نتیجه‌ی کاهش استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، مصرف خواهد کرد. تاکنون محصولات تراریخته در گیاهان مختلفی در جهان تولید شده‌اند که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد: سویا، برنج، ذرت، جو، پنبه، سیب‌زمینی، کلزا، سیب‌زمینی شیرین، گوجه فرنگی، کدو چغندرقند، پاپایا، سیب، انبه، موز. آناناس و نارگیل. جایگاه گیاهان زراعی تراریخته در تغذیه بشر (transgenic) گزارشات نشان داده است که افراد زیادی در جهان دچار سوء تغذیه هستند، در چنن شرایطی، نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر، بیش از پیش احساس می‌شود و بیولوژی و به‌خصوص کشت گیاهان زراعی تراریخته می‌تواند از طرق زیر در تأمین غذای میلیون‌ها نفر انسان مؤثر باشد:

 - افزایش محصول گیاهان زراعی و در نتیجه تولید غذای بیشتر در جهان؛

 - حفظ تنوع زیستی به عنوان یک فاکتور مهم در تولید محصول بیشتر؛

 - افزایش پایداری محصول در برابر تنش‌های زنده و غیر زنده؛ - ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی برای جوامع مختلف و در نتیجه، کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه

 

www.berenje.com

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/۸/۱٠ توسط مرضیه خلیل الهی

انتقال ژن به منظور بهره برداری بیشتر و مطلوبتر از گیاهان علم مورد توجه و جالبی است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

 

 

 

ما در این وبلاگ قصد داریم به بررسی دلایل موافقت و  مخالفت با این علم جدید بپرذازیم.

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٧/۱٩ توسط مرضیه خلیل الهی
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٧/۱٩ توسط پرشین بلاگ
قالب وبلاگ