گیاهان تراریخته

من با انتشار این وبلاگ قصد دارم هر مطلبی رو که در مورد گیاه تراریخته علمی که به تازگی مطالعه در موردش رو شروع کردم ،منتشر کنم.تا در واقع در جهت ترویجش تلاشی کرده باشم.

دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست